KOBiDZ będzie opiniował Paczków

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności KOBiDZ będzie opiniował Paczków

Procedura analizy i oceny wniosku o uznanie centrum Paczkowa Pomnikiem Historii nabiera tempa. 17 marca do "Polskiego Carcassonne" zjechała oficjalna komisja Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Jest to kolejny etap na drodze do uzyskania dla naszego miasta tego prestiżowego statusu.

Czteroosobowa delegacja KOBiDZ, z wicedyrektorem Mariuszem Czubą na czele, odwiedza poszczególne miasta i obiekty, które pretendują do zaszczytnego tytułu Pomnika Historii - najwyższej przewidzianej polskim prawem formy ochrony najcenniejszych zabytków. Po wizytacji w Dusznikach Zdroju, gdzie o tytuł Pominka Historii stara się Muzeum Papiernictwa, przyszła pora na Paczków.
Głównym zadaniem komisji jest przygotowanie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinii o wskazanym we wniosku terenie - staromiejskim zespole Paczkowa w ramach murów miejskich wraz z dawnym cmentarzem.

Delegacja rozpoczęła swoją wizytę od spotkania z Burmistrzem Gminy Paczków Bogdanem Wyczałkowskim i jego zastępcą Grzegorzem Jasiokiem. Następnie członkowie komisji rozpoczęli "część terenową" wizytacji - przespacerowali się po zabytkowym paczkowskim rynku, obejrzeli remontowany Dom Kata, zwiedzili wnętrze kościoła parafialnego oraz teren dawnego cmentarza z reliktem kościoła św. Jana Ewangelisty. Duże wrażenie na gościach z Warszawy zrobiła zwłaszcza nasza monumentalna świątynia warowna z niezwykle rzadką wewnętrzną studnią i zabytkowymi sklepieniami.  Sporo uwagi przedstawiciele KOBiDZ poświęcili również głównemu symbolowi Paczkowa - unikatowemu pierścieniowi XIV-wiecznych murów obronnych z basztami i wieżami bramnymi. 
Spacer po mieście pozwolił komisji dokładnie przyjrzeć się paczkowskim zabytkom, dokonać szczegółowej dokumentacji fotograficznej oraz ocenić ich wartość historyczną, przestrzenną i architektoniczną. Zebrany w ten sposób materiał pozwoli na przygotowanie wspomnianej opinii dla resortu, którym dowodzi Bogdan Zdrojewski.

Ostatnim punktem wizyty komisji w Paczkowie było zwiedzanie Muzeum Gazownictwa. Ten etap spotkania zaszczyciła swoją obecnością również Wicemarszałek Województwa Opolskiego Teresa Karol. Nowoczesne ekspozycje i telegraficzny skrót historii gazownictwa tradycyjnie zaprezentował gościom niezastąpiony kustosz obiektu, pan Adam Król. Niedługo potem członkowie delegacji KOBiDZ ruszyli w dalszą podróż - ich kolejnym przystankiem na trasie miał być Henryków i tamtejszy Zespół Opactwa Cysterskiego, który również ubiega się o status Pomnika Historii.

Przypomnijmy, że status Pomnika Historii nadaje, na wniosek Ministra Kultury, w drodze rozporządzenia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł ten nadawany jest od 1994 roku. Obecnie na terenie naszego kraju znajduje się 37 obiektów i miejsc, którym nadano to wyróżnienie. Z terenu województwa opolskiego na liście Pomników Historii widnieje jedynie komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy Góry Świętej Anny (pow. strzelecki), który uzyskał ten status w 2004 roku.

Miejmy nadzieję, że opinia komisji Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, okaże się, podobnie jak Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków, pozytywna i nasze miasto uczyni kolejny ważny krok na drodze do wywalczenia tego prestiżowego wyróżnienia. 

OtwĂłrz