Rewitalizacja - projekty: Wieża Wrocławska

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rewitalizacja - projekty: Wieża Wrocławska

Remont konserwatorski Wieży Wrocławskiej jest kolejnym elementem planowanej rewitalizacji centrum Paczkowa - dziś na łamach naszej strony internetowej przedstawiamy jego projekt.

Wieża Wrocławska, ulokowana przy ulicy Wrocławskiej, jest najstarsza i najpotężniejsza - mierzy ok. 38 metrów. Strzegła ona bramy miasta od strony północnej. Mocno zniszczona w pierwszej połowie XV wieku, została odbudowana w 1462 roku. Ustawiono wówczas przy niej pręgierz, czyli "słup hańby", przy którym wystawiano przestępców, wymierzając im zazwyczaj karę chłosty. W zwieńczeniu wieży dojrzeć można charakterystyczny krenelaż ze strzelnicami.

Dawniej, jeszcze w XVIII wieku, przy Bramie Wrocławskiej usytuowany był masywny budynek mieszczący wiezienie miejskie - zburzono go w 1846 roku. Dziś wieża jest, jako jedyna z całej trójki, udostępniona turystom - mogą oni korzystać z punktu widokowego na jej szczycie. Panorama Paczkowa z tego miejsca robi naprawdę duże wrażenie, dlatego miejsce to cieszy się sporym zainteresowaniem wśród odwiedzających nasze miasto obieżyświatów.

W ramach remontu konserwatorskiego Wieży Wrocławskiej planowane jest m.in.:

 • przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich przy kamiennych ścianach wieży (usunięcie mchów, umycie parą wodną pod ciśnieniem, uzupełnienie ubytków)
 • oczyszczenie ceglanego hełmu wieży z istniejących zapraw cementowych i jego gruntowna konserwacja
 • remont ceglanego lica muru górnej części wieży
 • poddanie zabiegom konserwatorskim istniejącej metalowej szpicy wieży
 • rozebranie istniejących elementów blankowania wieży i wykonanie na ich podstawie nowych z cegły "gotyckiej"
 • wykonanie nowych tynków wapienno-cementowych w blendach ("ślepych oknach") w górnej części wieży
 • poddanie zabiegom konserwatorskim zachowanych wsporników kamiennych
 • wyremontowanie istniejących kamiennych rzygaczy wraz z udrożnieniem odpływu wód opadowych z poziomu podstawy hełmu wieży
 • odtworzenie wykusza obserwacyjnego z cegły "gotyckiej"
 • dobudowanie osadzonego na kamiennych wspornikach wykusza latrynowego o konstrukcji szachulcowej
 • wyeksponowanie i remont kamiennego gzymsu pod otworem okiennym
 • montaż drewnianej balustrady na balkonie oryginalnego wejścia do wieży
 • osadzenie drewniano-żelaznych drzwi o stylizowanych formach gotyckich w oryginalnym wejściu do wieży

Podobnie jak w przypadku pozostałych wież, remont obejmie również wnętrze wieży. Baszta Wrocławska doczeka się nowych drzwi wejściowych (drzwi w przejściu). Istniejące schody stalowe zostaną zaopatrzone w nowe stopnie z desek, miejscami wykonana zostanie nowa drewniana balustrada. Cementowe tynki zostaną z wewnętrznych ścian całkowicie usunięte, a kamienne lico muru wewnątrz budowli zostanie poddane gruntownym zabiegom konserwatorskim. Wieża wyposażona będzie także w nową stolarkę okienną.
Większość prac prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem autorskim i konserwatorskim, dlatego wieża zostanie odremontowana zgodnie z historycznym wyglądem.

 

Otwórz