Sprzedaż alkoholu? Tak, ale...

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sprzedaż alkoholu? Tak, ale...

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku, chcąc zachować pozwolenie na jej prowadzenie, muszą spełnić pewne obowiązki.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2009 w terminie do 31 stycznia 2010 r. zobowiązany jest:

 • złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (w roku 2009)
  Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - tj. wartość sprzedaży brutto.
 • dokonać wpłaty I-szej z trzech rat opłaty za korzystanie z zezwolenia.
  Trzy równe raty wpłacać należy w kolejnych terminach - pierwsza do 31 stycznia, druga do 31 maja i trzecia do 30 września 2010 roku.

Opłata przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości określonych wyżej, wnoszą następującą opłatę:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

UWAGA! Przekroczenie terminu spełnienia nawet jednego z powyższych obowiązków skutkuje wygaśnięciem zezwolenia!
Należną opłatę można wnieść w kasie paczkowskiego Urzędu Miejskiego (Rynek 1, II piętro) lub na rachunek bankowy (pieniądze muszą pojawić się na koncie do 30 stycznia):

Urząd Miejski Paczków
BZ WBK I Oddział w Paczkowie
nr konta 38 1090 2213 0000 0005 7200 0065 

Otwórz